Menu Zamknij

Rekrutacja

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że zgłoszenia w ramach I naboru do projektu przyjmowane będą w formie papierowej w punktach kontaktowych w następujących dniach:

  • czwartek 28 marca 2024 roku w godzinach 10:00 – 18:00
  • piątek 29 marca 2024 roku w godzinach 08:00 – 16:00.

Aby dokonać zgłoszenia należy najpierw wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod poniższym linkiem, następnie pobrać wygenerowany plik PDF, wydrukować i podpisać własnoręcznie.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami, w szczególności z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępnymi w zakładce DOKUMENTY.

W ramach I naboru do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 200 osób.

Rekrutacja uczestniczek i uczestników do projektu będzie cykliczna, tzn. w okresie realizacji projektu przewidujemy ogłoszenie kilku naborów. O terminie kolejnego naboru poinformujemy na naszej stronie internetowej co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Jak zgłosić się do projektu – krok po kroku.

KROK 1 – zarejestruj konto w Bazie Usług Rozwojowych

W ramach projektu dofinansowane mogą być jedynie szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp. wybrane spośród zarejestrowanych i dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowa instrukcja zakładania konta dostępna jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

KROK 2 – wybierz interesującą Cię usługę rozwojową

Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter popytowy, co oznacza, że uczestnicy sami decydują z jakiej usługi rozwojowej chcą skorzystać. Pamiętaj, że wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa musi prowadzić do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wybierając usługę rozwojową weź również pod uwagę fakt, że proces rekrutacji do projektu może potrwać około miesiąca lub dłużej w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danym naborze.

KROK 3 – wypełnij zgłoszenie przy pomocy formularza online

Pierwszy etap rektutacji polega na wypełnieniu formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej projektu.

Wypełnij starannie wszystkie wymagane pola formularza (oznaczone gwiazdką). Pamiętaj, aby w formularzu podawać informacje zgodne ze stanem faktycznym! Podając nieprawdziwe dane możesz podlegać odpowiedzialności na podstawie art. 233 Kodeksu karnego.

KROK 4 – złóż wymagane dokumenty w punkcie konsultacyjnym

Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego online (KROK 3) na stronie z potwierdzeniem jego złożenia będzie dostępny Twój wypełniony formularz do pobrania w formacie PDF. Sprawdź zawarte w nim dane a następnie wydrukuj go, podpisz i złóż w punkcie konsultacyjnym w Jaśle lub Krośnie (adresy punktów konsultacyjnych) w terminie prowadzenia naboru.

Pamiętaj, aby do formularza dołączyć niezbędne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające spełnienie kryteriów punktowych zaznaczonych przez Ciebie w formularzu. (instrukcja jakie to dokumenty znajduje się w formularzu)

W przypadku osób niepełnosprawnych istnieje możliwość złożenia dokumentów przez osobę upoważnioną.

Jeżeli nie możesz wydrukować formularza samodzielnie, przyjdź do jednego z naszych punktów konsultacyjnych w Jaśle lub Krośnie i skorzystaj z naszej pomocy.

KROK 5 – podpisz umowę na realizację usługi rozwojowej

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostaniesz poinformowany mailowo. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będzie dostępna także stronie internetowej projektu.
W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zostaniesz zaproszona/y do podpisania umowy trójstronnej na realizację wybranej usługi rozwojowej.