Menu Zamknij

Warunki udziału

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (które ukończyły 18 lat), które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów:

  • jasielski
  • krośnieński
  • Miasto Krosno

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje i do tej pory nie korzystały z podobnych instrumentów rozwoju osobistego dofinansowanych przez Unię Europejską w perspektywie finansowej 2021-2027. Do projektu nie kwalifikują się osoby prowadzące działalność gospodarczą!

Aby skorzystać z dofinansowania do szkoleń, kursów, studiów podyplomowych itp. instrumentów wsparcia należy, oprócz spełniania powyższych warunków, złożyć w terminie naboru ogłoszonym na niniejszej stronie internetowej komplet wymaganych dokumentów oraz wybrać interesującą nas usługę rozwojową z Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA

Wybrane usługi rozwojowe będą na etapie rekrutacji weryfikowane pod kątem kwalifikowalności do dofinansowania na podstawie dostarczonych kart usług. Szkolenia, kursy itp. wybrane spoza Bazy Usług Rozwojowych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu!