Menu Zamknij

Informacje o projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje i kompetencje drogą do kariery” realizowany jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w partnerstwie ze spółką PEXON sp. z o.o. W ramach projektu osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego lub Miasta Krosna będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci dofinansowania do szkoleń zawodowych, kursów podnoszących kwalifikacje lub studiów podyplomowych wybieranych z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEPK).

Numer projektu: FEPK.07.14-IP.01-0026/23
Numer i nazwa Działania: FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2026
Budżet projektu: 24 255 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 23 042 250,00 zł
Wkład własny realizatorów: 1 212 750,00 zł

Lider projektu:
Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Jana Styki 21

Partner projektu:
PEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 8A

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 3 150 osób dorosłych (z czego 1 732 kobiety), które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego lub Miasta Krosna i z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych u co najmniej 2 680 osób (w tym 1 473 kobiet) stanowiących grupę docelową w okresie realizacji projektu poprzez dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych z wyłączeniem umiejętności czy kompetencji podstawowych.

Projekt wdrażany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, zgodnie z którym to uczestnicy sami decydują o rodzaju i zakresie wsparcia a także terminie i wykonawcy usługi.

Główne rezultaty projektu:

Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi: 3 150
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 2 680