Menu Zamknij

Ocena zgłoszeń do projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń do projektu i koniecznością oceny wszystkich formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w pierwszym naborze zmuszeni jesteśmy wydłużyć termin oceny formalno-merytorycznej złożonych dokumentów do 15 maja 2024 r.

Jednocześnie przypominamy, że wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu niezwłocznie po zakończeniu procesu oceny dokumentów rekrutacyjnych.