Menu Zamknij

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z ogłoszeniem o naborze, w dniach 28 i 29 marca 2024 roku przyjmowane będą zgłoszenia do projektu. Formularze należy składać osobiście w punktach kontaktowych w Jaśle i Krośnie (adresy punktów). Jedna osoba może złożyć jeden formularz! Dla osób z niepełnosprawnościami dopuszczamy możliwość zgłaszania się poprzez pełnomocnika.

Przypominamy również, że wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć wydrukowaną kartę wybranej usługi rozwojowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów premiujących aby otrzymać punkty za te kryteria. Osoby będące pełnomocnikami osób z niepełnosprawnościami zgłaszających się do projektu muszą również posiadać pełnomocnictwo do złożenia dokumentów (wystarczy zwykłe pełnomocnictwo pisemne).

Prosimy również pamiętać o zabranie ze sobą dowodów osobistych w celu weryfikacji tożsamości.

Godziny przyjmowania dokumentów:

  • czwartek, 28 marca – od 10:00 do 18:00
  • piątek, 29 marca – od 8:00 do 16:00

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE