Menu Zamknij

Oferowane wsparcie

W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia w postaci dofinansowania usług rozwojowych w wysokości 93,13 %. Przez usługę rozwojową należy rozumieć wszelkie kursy zawodowe, w tym kwalifikacyjne, szkolenia umiejętności zawodowych, studia podyplomowe a także inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (z wyłączeniem umiejętności i kompetencji podstawowych).

Wsparcie w ramach projektu ma charakter popytowy, tzn. uczestnicy sami decydują o rodzaju szkolenia, terminie oraz wykonawcy usługi. Ważne, żeby wskazana przez uczestnika usługa szkoleniowa wybrana była z Bazy Usług Rozwojowych oraz aby jej cena nie odbiegała od cen rynkowych.

Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik ponosi jedynie 6,87 % kosztów wybranej usługi rozwojowej.